Assalamualaikum, apa khabar sahabat semua, semoga kita semua sentiasa dalam lindungan Allah. Tahukah anda haiwan mana yang disebut dalam al quran? Dalam entri kali ini saya akan kongsikan senarai haiwan yang ada Allah sebut dalam al quran. Semoga bermanfaat kepada anda semua.

Haiwan yang disebut dalam al quran
sumber : pinterest image

Al Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan dengan segala kesempurnaannya, tiada cacat satupun di dalamnya, semuanya terkandung hikmah, dari segi kalimatnya, kosa katanya, hurufnya bahkan penulisannya pun mengandungi makna.

Salah satu keistimewaan Alquran adalah setiap huruf yang dibaca terdapat pahala untuk pembacanya.

Ibnu Mas'ud berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang membaca satu huruf dari Kitab Allah (Alquran ), ia akan mendapatkan satu kebaikan yang nilainya sama dengan 10 kali ganjaran (pahala). Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf." (HR Tirmidzi). Hadis dari Ibnu Mas'ud ini diperkuat dengan hadis serupa dari Abi Sa'id.
Lihat video untuk lebih visual
1) Lalat

Lalat merupakan haiwan yang kecil saiznya serta boleh terbang. Lalat juga mempunyai deria bau yang kuat. Tetapi tahukah anda bahawa mata lalat sebenarnya rabun dan tidak boleh melihat dengan jelas?

“Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah (pulalah) yang disembah.”

QS. Al-Hajj ayat 73
2) Semut

Semut merupakan salah satu binatang yang Allah abadikan namanya didalam al Quran. Surah Al-Naml yang bermaksud semut.

Allah telah berfirman dalam surah al-Naml ayat 18-19 yang bermaksud :

"Hingga apabila mereka sampai di lembah semut berkatalah seekor semut: Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari." Maka dia tersenyum dengan tertawa karena (mendengar) perkataan semut itu. Dan dia berdoa: "Ya Tuhanku berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhai; dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh."
3) Lebah

Surat An-Nahl yang bermaksud lebah mempunyai 128 ayat. Lebah haiwan yang sangat istimewa sehingga Allah menurunkan sebuah surah yang mengambil nama lebah. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nahl ayat 68-69 yang artinya:

“Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: “Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia.” Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). Dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan.”

QS. An-Nahl ayat 68-69
4) Labah-labah

Labah-labah merupakan haiwan invertebrat pemangsa yang menghasilkan sutera, lapan kaki, mulut tidak boleh mengunyah dan tiada sayap. Sutera yang dihasilkan digunakan untuk membuat sarangnya.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Ankabut ayat 41 yang artinya:

“Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui.”

5) Anjing

Anjing sangat berbeza dari segi rupa bentuk, saiz, dan warna. Dalam islam Anjing merupakan salah satu najis mughalazah.

Allah SWT berfirman di dalam QS. Al-Araaf ayat 176 yang artinya:

"Dan kalau Kami menghendaki, sesungguhnya Kami tinggikan (derajat)nya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing jika kamu menghalaunya diulurkannya lidahnya dan jika kamu membiarkannya dia mengulurkan lidahnya (juga). Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami. Maka ceritakanlah (kepada mereka) kisah-kisah itu agar mereka berfikir."
6) Keldai

Keldai merupakan haiwan yang sering kita kaitkan dengan kelembapan dan kebodohan. Tetapi haiwan satu ini tidak boleh kita remehkan kerana Allah ada sebut tentangnya didalam surah al-Jumuah ayat 5 yang berbunyi begini:

“Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tiada memikulnya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu. Dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zalim.”

QS. Al-Jumuah ayat 5
7) Burung gagak

Burung gagak mempunyai keseluruhan warna hitam. Allah telah menghantar burung gagak untuk mengajar Qabil cara untuk menguburkan manusia. Disitulah bermula sejarah pertama manusia dikuburkan dallam tanah selepas meninggal.

Allah SWT berfirman di dalam QS. Al-Maidah ayat 31 yang artinya:

“Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya (Qabil) bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil: “Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?” Kerana itu jadilah dia seorang diantara orang-orang yang menyesal.”

8) Kuda

Kuda ialah sejenis mamalia besar yang mempunyai bilangan jari kaki yang ganjil. Kuda merupakan salah satu haiwan bela jinak yang amat penting daripada segi ekonomi, dan telah memainkan peranan yang penting dalam pengangkutan orang dan barang muatan selama beribu-ribu tahun. Permulaan pembiakan kuda terjadi seawal 10,000 tahun dahulu, bukti jelas terhadap penggunaan kuda secara meluas oleh manusia bermula pada tahun 2000 SM.

Allah SWT berfirman di dalam QS. An-Nahl ayat 8 yang artinya:

"Dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya."
9) Unta

Manusia telah mula membelal dan menjinakkan unta lebih kurang 5000 tahun dahulu. Haiwan ini berasal dari gurun dan kawasan kering Asia dan Afrika utara. Purata jangka hayat seekor unta antara 30 hingga 50 tahun.

Allah SWT berfirman di dalam QS. Al-Ghasyiyah ayat 17 yang artinya:

“Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan.”

QS. Al-Ghasyiyah ayat 17
10) Katak

Katak adalah makhluk hidup yang memiliki keistimewaan dimana ia mampu melompat 20 kali panjang tubuhnya.

Allah SWT berfirman di dalam QS. Al-Aaraf ayat 133 yang artinya:

“Maka Kami kirimkan kepada mereka taufan, belalang, kutu, katak dan darah sebagai bukti yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa.”

11) Babi

Dalam islam, babi ialah haiwan yang Allah haramkan untuk dimakan. Allah menciptakan babi ada hikmahnya yang tersendiri.

Allah SWT berfirman di dalam QS. Al-An’am ayat 145 yang artinya:

"Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."
12) Kambing biri-biri (domba)

Sehingga kini biri-biri masih digunapakai untuk daging, susu dan bulunya. Haiwan ini merupakan haiwan yang terawal manusia ternak.

Allah SWT berfirman di dalam QS. Ash-Shaffat ayat 107 yang artinya:

Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan (domba) yang besar.”

QS. Ash-Shaffat ayat 107
13) Sapi

Salah satu peristiwa terkenal yang terjadi pada zaman Nabi Musa AS adalah peristiwa sapi betina  yang kemudian diabadikan oleh Allah SWT menjadi nama surah terpanjang dalam Al-Qur’an iaitu Surah Al-Baqarah.

Allah SWT berfirman di dalam QS. Al-baqarah ayat 67 yang artinya:

“Dan (ingatlah), ketika Musa berkata kepada kaumnya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina.” Mereka berkata: “Apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan?” Musa menjawab: “Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil”. (Q.S. Al-Baqaah 2:67)

14) Ikan paus

Ikan paus tidaklah disebutkan didalam al Quran tetapi Allah menyebut ikan besar. Ikan paus merupakan ikan terbesar dalam lautan. Ikan paus dalam al-Quran terkait dengan kisah Nabi Yunus yang berputus asa meninggalkan kaumnya kerana tidak mahu mengikuti ajaran Allah.

Allah SWT berfirman di dalam QS. As-saffat ayat 142-144 yang artinya:

Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. (37: 142)
Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah. (37: 143)
Niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. (37: 144)
15) Ular

Ular banyak disebut dalam Alquran. Kebanyakan ayat-ayat tersebut berkaitan dengan kisah mukjizat yang diterima oleh Nabi Musa daripada Allah. Dalam ayat Alquran Allah menggambarkan apa yang terjadi saat pertemuan antara Firan dan Nabi Musa.

Allah SWT berfirman di dalam QS. al-A’raf ayat 104-107 yang artinya:

“Dan Musa berkata, “Wahai Fir’aun! Sungguh, aku adalah seorang utusan dari Tuhan seluruh alam, aku wajib mengatakan yang sebenarnya tentang Allah. Sungguh, aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata dari Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israil (pergi) bersamaku.” Dia (Fir’aun) menjawab, “Jika benar engkau membawa sesuatu bukti, maka tunjukkanlah, kalau kamu termasuk orang-orang yang benar.” Lalu (Musa) melemparkan tongkatnya, tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenarnya.” 

QS. al-A’raf ayat 104-107
16) Nyamuk

 Nyamuk merupakan haiwan yang bersaiz kecil dan hidup dengan menghisap darah. Nyamuk mempunyai 48 gigi di dalam mulutnya, 100 mata pada kepalanya, dan tiga jantung. Satu jantung digunakan sebagai pusat, sedangkan dua jantung lainnya adalah untuk mengatur kedua sayapnya.

Allah SWT berfirman di dalam QS. Al-Baqarah Ayat 26 yang artinya:

 “Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, tetapi mereka yang kafir mengatakan: “Apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan?”. Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu (pula) banyak orang yang diberi-Nya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik,” Surah Al-Baqarah Ayat 26.

17) Serigala

Serigala terkait dengan kisah Nabi Yaakub AS. Dimana anak-anak Nabi Yaakub telah menangkap seekor serigala secara kekerasan dan menuduh serigala tersebut memakan Nabii Yusuf.

Allah SWT berfirman di dalam QS. Yusuf ayat 13 yang artinya:

“Bapa mereka menjawab: Permergian kamu membawanya bersama sangatlah mendukacitakan daku, dan aku pula bimbang ia akan dimakan oleh serigala, ketika kamu lalai dari mengawalnya.”

QS. Yusuf ayat 13
18) Kutu

Kutu menjadi salah satu mukjizat Nabi Musa saat menghadapi bangsa Mesir. Kutu merupakan salah satu serangga yang boleh mengganggu kehidupan manusia. Dalam al quran kutu dikaitkan dengan musibah yang menimpa masyarakat Mesir sebagai bentuk mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa.

Allah SWT berfirman di dalam QS. Al-A’raf ayat 133yang artinya:

 “Maka kami kirimkan kepada mereka taufan, belalang, kutu, katak dan darah (air minum berubah menjadi darah) sebagai bukti-bukti yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa,” 

19) Burung Hud-hud

Burung Hud-hud sinonim dengan kisah Nabi Sulaiman AS. Nabi Sulaiman mempunyai banyak pengikut termasuklah Burung hud-hud. Kisah burung hud-hud terdapat dalam surah al.Naml ayat 20-28.

❬20❭ Dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata: “Mengapa aku tidak melihat hud-hud, apakah dia termasuk yang tidak hadir.

20) Anai-anai

Apabila bercakap tentang anai-anai, lazimnya kita akan mengaitkan haiwan ini sebagai haiwan perosak perabot kayu rumah, dan mungkin bahagian lainnya. Walaubagaimanapun, peranan anai-anai dan tugasnya memakan kayu ini menjadi sumbangan terbesar dalam sejarah kehidupan Nabi Sulaiman AS sehingga disebutkan dalam al-Quran.

Allah SWT berfirman di dalam QS. Saba’ ayat 14 yang artinya:

“Setelah Kami tetapkan berlakunya kematian Nabi Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka tentang kematiannya melainkan semut putih (anai-anai) yang telah memakan tongkatnya. Maka apabila ia tumbang, ternyatalah kepada golongan jin itu, bahawa kalaulah mereka sedia, mengetahui perkara yang ghaib nescaya mereka tidak tinggal sedemikian lamanya di dalam azab (kerja berat) yang menghina.”

QS. Surah Saba’,34:14

Haiwan yang disebut dalam al quran..|

21) Gajah

Surah al-Fiil yang bermaksud “gajah”, bersempena dengan pasukan bergajah dalam perancangan jahat menyerang Kaabah. Perancangan tersebut dibuat oleh salah seorang pemimpin Habsyah (dikenali Ethiopia),  bernama Abrahah bin al-Sabah Abu Ya’soum al-Ashram al-Himyari (sebelum 571 M). Peristiwa ini diwahyukan oleh Allah Nabi Muhammad saw ketika baginda masih berada di Makkah sebagai janji dan pertolongan yang benar dari Allah kepada hamba-hambaNya. Ia diingati oleh seluruh bangsa Arab dan sekitarnya sebagai “Tahun Gajah”. Firman Allah dalam surah Al-Fiil ayat 1-5 yang bermaksud:

“Tidakkah engkau tahu (wahai Muhammad), bagaimana Tuhanmu memperbuat terhadap orang-orang yang mempunyai gajah?”

“Tidakkah Dia menjadikan tipu daya mereka sia-sia.”

“Dan Dia (Allah) mengirim kepada mereka burung yang berbondong-bondong.”

 “Yang melempar mereka dengan batu dan tanah yang keras.” “Lalu Allah menjadikan mereka seperti daun yang dimakan ulat.”

Alhamdulillah berakhir sudah perkongsian saya kali ini. Ringkasannya, terdapat 21 jenis haiwan yang telah disebut dalam al Quran. Namun semua haiwan ciptaan Allah itu mempunyai hikmah masing-masing.

Haiwan yang disebut dalam al quran..|

Baca juga : Kisah lebah dalam al Quran dan pengajarannya.

Rujukan : http://dompetsurga.org/699/, http://www.tarbawi.my/2013/02/sunnah-perjuangan-dalam-tafsir-surah-al.html, https://www.facebook.com/KelabAmaturIntelektualUMT/posts/-haiwan-di-dalam-al-quran-anai-anai-siapa-sangka-makhluk-ciptaan-allah-yang-dika/2355849021132775/, https://www.facebook.com/457693535416/posts/ibrah-surah-an-naml-ayat-20-28-kisah-burung-hud2-kuliah-maghrib-222020penceramah/10162693716150417/, https://techno.okezone.com/read/2017/10/01/56/1786647/alquran-dan-sains-kutu-jadi-salah-satu-mukjizat-nabi-musa-saat-hadapi-bangsa-mesir, https://www.facebook.com/DzulkhairiNoor/posts/266723108046826/, https://techno.okezone.com/read/2018/04/02/56/1881093/fakta-mengenai-nyamuk-dalam-penjelasan-alquran-dan-sains, https://khazanah.republika.co.id/berita/q3a6v2430/kisah-ular-dalam-alquran, http://www.hajij.com/id/the-noble-quran/item/3839-surat-as-saaffat-ayat-139-148, https://kumparan.com/hijab-lifestyle/nama-nama-binatang-yang-disebutkan-dalam-al-quran-part-2-1u1NhpPusY7/full, https://republika.co.id/berita/qbg6e8366/nabi-musa-as-kisah-sapi-betina.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like