Motivasi

Kisah Nabi Daud : Perang, Sejarah puasa Daud, Mukjizat dari Allah

Kisah Nabi Daud : Nabi Daud AS memiliki garis keturunan dengan Nabi Ibrahim AS. Belia lahir dari kalangan Bani Israil selepas kisah kenabian Musa AS dan Harun AS. Allah menceritakan kisah nabi Daud AS didalam kalamnya surat Al-Baqarah, surah Al-Anbiya, surah An-Naml, surah Saba’, dan surah Shad.

Sumber : FB/UHB Travel & Tours

Summary :


1. Nabi Daud adalah cucu cicit Nabi Ibrahim AS

Nabi Daud merupakn keturunan ke 12 daripada Nabi Ibrahim. Beliau merupakan salah seorang hamba, Nabi, dan khalifah Allah yang diutuskan di Baitul Maqdis.

Nama lengkapnya adalah Daud bin Ibsya bin Uwaid bin ‘Abir bin Salmun bin Nahsyun bin Uwainadab bin Irmi bin Hashrun bin Faridh bin Yahudza bin Ya’kub bin Ishaq bin Ibrahim. Nabi Daud mempunyai seorang anak yang juga diangkat menjadi Nabi iaitu Nabi Sulaiman AS.

Allah berfirman dalam surah Al-‘An`am [6] : 84

"Dan Kami telah menganugerahkan Ishak dan Ya'qub kepadanya. Kepada keduanya masing-masing telah Kami beri petunjuk; dan kepada Nuh sebelum itu (juga) telah Kami beri petunjuk, dan kepada sebahagian dari keturunannya (Nuh) yaitu Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa dan Harun. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik."

Didalam surah Sad [38] : 17, Allah memuji Nabi Daud tentang kekuatan dan ketaatannya kepada Tuhan yang Esa :

"Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan; dan ingatlah hamba Kami Daud yang mempunyai kekuatan; sesungguhnya dia amat taat (kepada Tuhan)."
2. Nabi Daud menerima Kitab Zabur daripada Allah SWT

Seperti nabi-nabi sebelumnya yang menerima wahyu berupa kitab daripada Allah, Nabi Daud juga menerima kitab Zabur yang digunakan untuk disampaikn dakwahnya kepada kaumnya Bani Israil. Sepertimana yang difirman oleh Allah didalam kitabnya :

"Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana Kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan Kami telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Isma'il, Ishak, Ya'qub dan anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan Kami berikan Zabur kepada Daud." - Surah An-Nisa' [4] : 163
"Dan Tuhan-mu lebih mengetahui siapa yang (ada) di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telah Kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian (yang lain), dan Kami berikan Zabur kepada Daud." - Surah Al-'Isra' [17] : 55
3. Allah menganugerahkah Nabi Daud kegagahan sehingga mampu membunuh musuh Islam

Nabi Daud AS terlahir dari kalangan Bani Israil sendiri. Pada ketika itu, negeri yang dia duduki dipimpin raja yang bernama Thalut.

Allah berfirman didalam surah al-Baqarah ayat 247-248 tentang Allah mengangkat beliau menjadi raja untuk kaum Israil.

246.~ Tidakkah engkau ketahui (wahai muhammad), tentang (kisah) ketua-ketua dari Bani lsrail sesudah (wafatnya) Nabi Musa, ketika mereka berkata kepada seorang Nabi mereka: "Lantiklah seorang raja untuk kamu, supaya boleh kami berperang (bersama-sama dengannya) pada jalan Allah" Nabi mereka menjawab: "Tidakkah harus, jika kamu kelak diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang?," Mereka berkata: "Mengapa pula kami tidak akan berperang pada jalan Allah, sedang kami telah diusir dari kampung halaman kami, dan (dari) anak-anak kami?" Maka apabila perang itu diwajibkan atas mereka, mereka membelakangkan kewajipan itu, kecuali sebahagian kecil dari mereka. Dan (ingatlah), Allah Maha Mengetahui akan orang-orang yang zalim.
247.~ Dan Nabi mereka pula berkata kepada mereka: "Bahawasanya Allah telah melantik Talut menjadi raja bagi kamu. Mereka menjawab: "Bagaimana dia mendapat kuasa memerintah kami sedang kami lebih berhak dengan kuasa pemerintahan itu daripadanya, dan ia pula tidak diberi keluasan harta kekayaan?" Nabi mereka berkata:" Sesungguhnya Allah telah memilihnya (Talut) menjadi raja kamu, dan telah mengurniakannya kelebihan dalam lapangan ilmu pengetahuan dan kegagahan tubuh badan". Dan (ingatlah), Allah jualah yang memberikan kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang dikehendakiNya; dan Allah Maha Luas (rahmatNya dan pengurniaanNya), lagi meliputi ilmuNya.
248.~ Dan Nabi mereka, berkata lagi kepada mereka: "Sesungguhnya tanda kerajaan Talut itu (yang menunjukkan benarnya dari Allah) ialah datangnya kepada kamu peti Tabut yang mengandungi (sesuatu yang memberi) ketenteraman jiwa dari Tuhan kamu, dan (berisi) sebahagian dari apa yang telah ditinggalkan oleh keluarga Nabi-nabi Musa dan Harun; peti Tabut itu dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya peristiwa kembalinya Tabut itu mengandungi satu tanda keterangan bagi kamu jika betul kamu orang-orang yang beriman".

Sejak kecil lagi, keberanian Nabi Daud memang sudah terlihat.

Contohnya saat ia dengan berani mengusir haiwan buas yang mengganggu ternakannya. Sampai pada suatu ketika, suara besar yang dimiliki oleh Nabi Daud didengari oleh Raja Thalut. Sejak dari itu, banyak perang yang diikuti Nabi daud bersama tentera Nabi Talut mendapat kemenangan.

4. Kemenangan Nabi Daud dan tentara Raja Talut menentang tentera Jalut

Jalut merupakan seorang yang gagah perkasa dan digeruni orang-orang dan tiada seorang pun yang sanggup melawannya. Sehingga datangnya masa untuk tentera talut menentang pasukan Jalut.

Suatu hari Allah menguji keimanan tentera Raja Talut sebelum berperang dengan pasukn Jalut. Mengakibatkan pasukan Raja Talut menjadi sedikit. Tetapi dengan berkat sabar kepercayaan sebahagian kecilnya kepada Allah, maka pasukan Jalut berjaya dikalah. Allah juga menceritakan Nabi Daudlah yang berjaya membunuh Jalut.

Surah al-Baqarah ayat 249-251 :

249.~ Kemudian apabila Talut keluar bersama-sama tenteranya, berkatalah ia: "Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sebatang sungai, oleh itu sesiapa di antara kamu yang meminum airnya maka bukanlah ia dari pengikutku, dan sesiapa yang tidak merasai airnya maka sesungguhnya ia dari pengikutku, kecuali orang yang menceduk satu cedukan dengan tangannya". (Sesudah diingatkan demikian) mereka meminum juga dari sungai itu (dengan sepuas-puasnya), kecuali sebahagian kecil dari mereka. Setelah Talut bersama-sama orang-orang yang beriman menyeberangi sungai itu, berkatalah orang-orang yang meminum (sepuas-puasnya): "Kami pada hari ini tidak terdaya menentang Jalut dan tenteranya". Berkata pula orang-orang yang yakin bahawa mereka akan menemui Allah: "Berapa banyak (yang pernah terjadi), golongan yang sedikit berjaya menewaskan golongan yang banyak dengan izin Allah; dan Allah (sentiasa) bersama-sama orang-orang yang sabar".
250.~ Dan apabila mereka (yang beriman itu) keluar menentang Jalut dan tenteranya, mereka berdoa dengan berkata: "Wahai Tuhan kami! Limpahkanlah sabar kepada kami, dan teguhkanlah tapak pendirian kami serta menangkanlah kami terhadap kaum yang kafir"
251.~ Oleh sebab itu, mereka dapat mengalahkan tentera Jalut dengan izin Allah, dan Nabi Daud (yang turut serta dalam tentera Talut) membunuh Jalut. Dan (sesudah itu) Allah memberikan kepadanya (Nabi Daud) kuasa pemerintahan, dan hikmat (pangkat kenabian) serta diajarkannya apa yang dikehendakiNya. Dan kalaulah Allah tidak menolak setengah manusia (yang ingkar dan derhaka) dengan setengahnya yang lain (yang beriman dan setia) nescaya rosak binasalah bumi ini; akan tetapi Allah sentiasa melimpah kurniaNya kepada sekalian alam.

Baca halaman seterusnya..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like