Kisah Nabi Harun : Nabi Harun merupakan saudara kandung Nabi Musa. Baginda telah diutuskan oleh Allah untuk bersama membantu Nabi Musa melawan kekejaman Raja Firaun dan kaum Bani Israil.

sumber : suaramuhammadiyah.id : makam sepeninggalan Nabi Harun

Ringkasan tajuk :


1. Biodata Nabi Harun A.S

Nama panjang beliau ialah Harun bin Imran bin Qahits bin Lewi bin Nabi Yaakub bin Nabi Ishak bin Nabi Ibrahim. Didalam al-Quran Allah telah menyebut nama beliau sebanyak 20 kali. Beliau telah diutus untuk berdakwah di Sinai Mesir.

Isteri Nabi Harun bernama Ayariha. Tetapi jumlah keturunan Nabi Harun tidak dapat diketahui atau beliau tidak mempunyai anak. Ibu beliau bernama Yukabad dan Nabi Musa merupakan adik kandungnya. Beliau mempunyai perbezaan umur 3 tahun daripada Nabi musa.

Nabi Harun wafat pada usianya 122 tahun iaitu 1531-1408 SM. Beliau telah diwafatkan di Gunung Nebo, Jordan. Beliau wafat 11 bulan sebelum kewafatan Nabi Musa

2. Allah mengangkat kenabian Harun dan menyebutnya didalam al-Quran

Sebagaimana nabi-nabi sebelumnya, ALlah juga telah memberi wahyu kepada Nabi Harun. Kisah kenabian Nabi Harun didalam al-Quran adalah seperti berikut :

"Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana Kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan Kami telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Isma'il, Ishak, Ya'qub dan anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan Kami berikan Zabur kepada Daud." - QS. An-Nisa' [4] : 163
"Dan Kami telah menganugerahkan Ishak dan Ya'qub kepadanya. Kepada keduanya masing-masing telah Kami beri petunjuk; dan kepada Nuh sebelum itu (juga) telah Kami beri petunjuk, dan kepada sebahagian dari keturunannya (Nuh) yaitu Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa dan Harun. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." - QS. Al-'An`am [6] : 84
"Dan Kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat Kami, yaitu saudaranya, Harun menjadi seorang nabi." - QS. Maryam [19] : 53
3. Nabi Musa memohon kepada Allah untuk membawa bersama Nabi Harun kerana kefasihannya berbicara

Nabi Harun merupakan seorang yang sangat fasih berbicara dan mempunyai pendirian tetap. Beliau sering mengikuti Musa dalam menyampaikan dakwah kepada Firaun, Hamman dan Qarun.

"Dan saudaraku Harun dia lebih fasih lidahnya daripadaku, maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan (perkataan)ku; sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku". - QS. Al-Qasas [28] : 34
4. Nabi Harun diberi amanah untuk menjaga kaum Israil daripada tersesat sepanjang ketiadaannya untuk menerima kitab Allah

Sepanjang peninggalan Nabi Musa untuk bermunajat di Thur Sina, Harun juga diberikan amanah untuk mengawasi dan memimpin penduduk Bani Israil daripada melakukan kemungkaran, apa lagi menyekutukan Allah dengan benda lain.

"Dan telah Kami janjikan kepada Musa (memberikan Taurat) sesudah berlalu waktu tiga puluh malam, dan Kami sempurnakan jumlah malam itu dengan sepuluh (malam lagi), maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya empat puluh malam. Dan berkata Musa kepada saudaranya yaitu Harun: "Gantikanlah aku dalam (memimpin) kaumku, dan perbaikilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan". - QS. Al-'A`raf [7] : 142

Baca halaman seterusnya..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like